Tag: CATI-System (9)Usługi badawcze

Oferujemy Państwu:

 • Badania rynku i opinii;
 • Badania marketingowe;
 • Badania rynku pracy i inne badania społeczne;
 • Ewaluacje i inne analizy.

Badania telefoniczne

Technika CATI jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystywać w różnorodnych projektach badawczych. Od badań marketingowych po badania rynku pracy.

CATI umożliwia m.in.:

 • sprawdzenie opinii na temat wydarzeń,
 • określenie struktury gospodarstw domowych,
 • ustalenie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia,
 • zbadanie opinii klientów,
 • ustalenie wad i zalet planowanych do wprowadzenia na rynek produktów,
 • i wiele innych.

Oprócz oprogramowania, które Państwu oferujemy, możemy również wspomóc projekty naszych klientów własnym studiem CATI i pełną pomocą merytoryczną zespołu analityków.


CATI

Badania telefoniczne gwarantują szybkość realizacji. Dzięki wykorzystywaniu odpowiedniego oprogramowania są także badaniami wysokiej jakości. Metoda CATI jest także uniwersalna, można ją wykorzystywać w badaniach marketingowych, badaniach rynku, badanich opinii, badaniach społecznych, sondażach i wielu innych.

 

Dzięki nam uzyskają Państwo dostęp do najnowszego oprogramowania, autorskiego, polskiego projektu firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie na rynku badawczym.

 

Zapewnimy Państwu zaplecze techniczne i merytoryczne systemu, przyjazny panel administratora i ankietera, nowoczesną infrastrukturę IT, integrację z systemam VoIP, czy intuicyjny moduł śledzenia postępów badania.


O nas

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku badań telefonicznych. Jesteśmy zespołem eskpertów, który za zadanie postawił sobie pomoc firmom badawczym i innym instytucjom, które chciałyby przeprowadzić badanie CATI, ale nie posiadają odpowiedniego oprogramowania, czy zespołu. Nasi klienci mogą liczyć na konsultacje projektów i realizację badań o własnych siłach, mogą też jednak zlecić nam obsługę projektu badawczego w całości.

W naszej ofercie znajdują się:

 • Badania ewaluacyjne;
 • Badania społeczne;
 • Badania rynku;
 • Badania marketingowe;
 • Badania opinii i inne.

Skorzystaj z usług profesjonalistów. Zapraszamy do kontaktu!
biuro@oprogramowanie-cati.plKontakt

BioStat Sp. z o.o.

 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

 Rybnik
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

 +48 22 12 28 025
 +48 32 42 21 707
 +48 668 300 664

 (fax)+48 32 44 08 564

 biuro@biostat.com.pl

Mocne i słabe strony metody CATI

Mocne i słabe strony metody CATI

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiedniej metody, wpływa na powodzenie projektu. Dzięki specyficznym cechom metody można w łatwy sposób trafić do osób, do których dedykowane jest badanie. Jedną z technik wspierających usprawnienie realizacji wywiadu jest CATI, czyli wywiady telefoniczne przeprowadzane z wspomaganiem komputerowym.

 

Zalety wywiadów telefonicznych

Przywołana metoda przyczynia się do wyeliminowania takich błędów, jak:

 • zakończenie badania bez odpowiedzi na wszystkie pytania - system uniemożliwia ankieterowi przejście do kolejnego pytania, jeśli nie zastała udzielona odpowiedz na bieżące zapytanie,
 • udzielanie lakonicznych odpowiedzi - ankieter może poprosić badanego o rozwinięcie i wyjaśnienie udzielanych odpowiedzi,
 • niezrozumienie przez badanego pytania i udzielenie tym samym niepowiązanych z zapytaniem odpowiedzi.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzania ankiet metodą CATI

Metoda wywiadów telefonicznych realizowanych drogą telefoniczną umożliwia zminimalizowanie czasu potrzebnego na przebadanie próby badawczej. Ponadto badacz zyskuje możliwość:

 • odsłuchania zrealizowanych wywiadów, gdyż rozmowy są nagrywane,
 • korzystania z czytelnych i kompletnych danych,
 • wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, a tym samym ich szybkiego przeanalizowania,
 • skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego.

Co więcej oprogramowanie umożliwia losowy lub celowy dobór próby badawczej, jest intuicyjny, a przy tym daje szansę na zawarcie w ankiecie pytań zamkniętych, otwartych czy odpowiedzi skalowanych.

 

Badania telefoniczne nie eliminują efektu ankietera

Przygotowując się do realizacji badania, należy zwrócić uwagę nie tylko na właściwe znaczenie pytań oraz logiczność i spójność ankiety. Ważną kwestią jest także zatrudnienie kompetentnych ankieterów, którzy w sposób profesjonalny będą realizować wywiad. W głównej mierze chodzi o wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Zjawisko to polega na wpływaniu na odpowiedzi badanego (nawet w sposób nieświadomy). Ankieter może wpływać na odpowiedzi ankietowany poprzez:

 • ton swojego głosu,
 • sugerujące objaśnianie pytań,
 • wyrażanie swojej dezaprobaty dla odpowiedzi ankietowanego, np. poprzez specyficzne akcentowanie stawianych pytań.

Warto jednak zauważyć, że metoda CATI ogranicza możliwość zaistnienia efektu ankietera poprzez wyeliminowanie czynników związanych z ubiorem ankietera czy z jego mimiką i gestykulacją.