Tag: badania rynkowe (3)

Badania ewaluacyjne – ustrzeż się przed porażką

Cele badań ewaluacyjnych

Każde przedsięwzięcie lub projekt, jaki próbujemy wprowadzić w życie wiąże się z ryzykiem. Na powodzenie naszych założeń ma wpływ wiele zmiennych, zarówno w czasie ich przeprowadzania, jak i później. Często bywa tak, że przedsięwzięcia dobrze się zapowiadające po gładkim przebiegu okazywały się ostatecznie niewystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu. O tym, na ile udało nam się zrealizować nasze założenia oraz w jakim stopniu wpłynęły one na świat pozwalają się przekonać badania ewaluacyjne. Umożliwiają one systematyczną i obiektywną ocenę realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów. Takie badanie można przeprowadzić na każdym etapie: od projektowania, aż po mierzenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów już po zakończeniu procesu wykonania projektu. Dzięki ewaluacji możemy poznać mechanizmy działania, usprawnić sposób zarządzania i dokonać diagnozy problemów, poszukując przy tym kreatywnych rozwiązań. Możemy w ten sposób znacząco zaoszczędzić poprzez efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Z pomocą badań ewaluacyjnych możemy również wytyczyć przyszłe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. W firmach o międzynarodowym zasięgu oraz w organizacjach publicznych ewaluacja jest jedną ze standardowych metod działania, dlatego, że pozwala na najlepszą ocenę projektów pod kątem rzeczywistych i pożądanych zmian.

 

Rodzaje ewaluacji

Każdy etap projektu może zostać poddany ocenie ewaluacyjnej – kiedy z niej skorzystamy zależy od naszych potrzeb i wymagań wobec samych zmian, które chcemy wprowadzić i informacji, których takie badanie powinno nam dostarczyć, a także ich wykorzystania. Wstępna analiza przyda się nam jeśli chcemy ocenić trafność i spójność programu, a także przewidzieć nadchodzące trudności.  Mid-term przeprowadzany w połowie trwania procesu realizacji projektu jest zwykle pierwszą kompleksową oceną, która pozwala zarówno na weryfikację, jak i wprowadzenie w razie potrzeby znaczących zmian. Dzięki niej otwiera się możliwość redystrybucji niewykorzystywanych dostatecznie zasobów oraz zwiększenie efektywności działań projektowych. W tym celu możemy również pozwolić sobie na bieżącą (tzw. On-going) ewaluację, prowadzoną w całym okresie realizacji. Stałe monitorowanie projektu i ciągłe aktualizowanie jego założeń usprawnia znacznie cały proces. Na sam koniec zawsze warto przeprowadzić końcową analizę, nawet – a może zwłaszcza! – w wypadku dużego sukcesu. Pozwoli to na zrozumienie wielu mechanizmów i dostrzeżenie schematów, które można później zaimplementować w przypadku podobnych projektów.

 

Kryteria ewaluacji i współpraca

Badania ewaluacyjne jak żadne inne wymagają ścisłej współpracy z klientami i stałych konsultacji, w celu wypracowania rozwiązań jak najlepiej odpowiadających ich wymaganiom i potrzebom. Dobrze przeprowadzona ewaluacja pozwala ocenić trafność programu, jego efektywność, użyteczność, skuteczność oraz trwałość założonych zmian. Może wskazywać sposoby rozwiązania trudności oraz diagnozować elementy wymagające poprawy – wszystkie te działania stanowią istotne na przyszłość rozpoznania, których rozważenie zawsze pozwala na lepsze zrozumienie procesów rządzących danym zespołem zagadnień. Doświadczeni badacze, znawcy branży, zwykle są w stanie trafnie spekulować na temat projektu od samego jego powstania, bazując na stosunkowo niewielkiej ilości materiału  - warto wykorzystać to doświadczenie i wiedzę w służbie naszego sukcesu.


Badania marketingowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja danych dotyczących danych marketingowych. Podstawowym powodem przeprowadzenia badań marketingowych jest chęć uzyskania informacji o zmianie zachowań konsumentów, zbadanie świadomości konsumentów, jak również kondycji marki w związku ze zmianą elementów składających się na działania marketingowe (produkt, cenę, reklamę).

 

Działania dla biznesu

 

Przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami na rynku. Czyli, potrzebują danych o zmianach w gustach i preferencjach klientów, o nowych produktach wprowadzanych na rynek, o cenach produktu u konkurenta, o bliskich substytutach produktu itp.

 

Aby przeprowadzić szczegółowe i efektywne badania marketingowe należy:

 

 1. Zdefiniować problem badawczy.
 2. Wybrać grupę docelową – kogo chcemy ująć w badaniach (konsumentów, klientów, czy może przyszłych potencjalnych odbiorców).
 3. Wybrać jakimi metodami posłużymy się w trakcie badań.
 4. Opracować plan badawczy.

 

Wszystkie te elementy zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, którego specjaliści od 16 lat prowadzą badania marketingowe dla różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: medycyny, FMCG, farmacji, transportu, sektora publicznego, bankowości.

 

Doświadczenie i oferta dla biznesu

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym narzędziom eksperci zrealizują szybkie badania marketingowe (ilościowe lub jakościowe) wraz z kompletnym raportem po ich przeprowadzeniu, w tematyce:

 

 • diagnozowania potrzeb oraz preferencji zakupowych konsumentów,
 • badań prototypów produktów,
 • badań nowych koncepcji reklamowych oraz opakowań produktów (story boardy oraz stilomatiki),
 • badań reakcji na różnorodne kampanie reklamowe wśród konsumentów,
 • badań świadomości istnienia marki oraz różnic na tle konkurencji,
 • ilościowych badań sensorycznych (Central Location Test)
 • badań pomiarowych dotyczących obecności produktów w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

 

Celem badań marketingowych jest pozyskanie opinii, które będą miały praktyczne zastosowanie w danym biznesie.

 

Doskonałe narzędzia

 

Specjalistyczne narzędzia i metody badawcze stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pozwolą na szybką realizację badań marketingowych, nawet o dużej skali. Dzięki współpracy z panelem konsumenckim Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 respondentów, a także możliwością tworzenia samodzielnych ankiet online na platformie SurvGo®, ze wsparciem ekspertów przedsiębiorca może szybko uzyskać rzetelne dane i realizować postawione wcześniej cele strategiczne firmy.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – skorzystaj ze sprawdzonych możliwości jakie dają badania marketingowe przeprowadzone przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 


 

biostat.com.pl – badania marketingowe, market research, badania produktowe, badania konceptów reklamowych, badania świadomości marki, badania segmentacyjne


Cele przeprowadzania badań marketingowych jedzenia

Przedsiębiorstwa działające w branży gastronomicznej nie mogły w ostatnich latach narzekać na stagnację w tym sektorze. Sytuacja uległa jednak zmianie z powodu pandemii, dlatego też jeszcze ważniejsze stało się zwrócenie w stronę klientów i dopytanie ich o potrzeby. W tym celu wykonuje się badania marketingowe jedzenia, które dają odpowiedzi na szereg kluczowych pytań. Jakich dokładnie?

 

Poznanie preferencji klientów

 

Branżę gastronomiczną tworzą zarówno duże, międzynarodowe sieci, jak i małe podmioty o lokalnym zasięgu. Z badania marketingowego jedzenia przeprowadzonego dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wynika, że 65 proc. osób spożywających produkty typu fast food preferuje ofertę sieci międzynarodowych. Choć wskaźnik ten jest wysoki, to jest to spadek w porównaniu z danymi uzyskanymi jeszcze 3 lata temu - wówczas było to 72 proc.

 

Kolejną preferencją, którą także można poznać dzięki badaniu marketingowemu jedzenia jest to, po jakie rodzaje dań klienci sięgają najczęściej. Okazuje się, że w naszym kraju wciąż ogromną popularnością cieszy się pizza, na kolejnej pozycji uplasowały się natomiast hamburgery.

 

Takie informacje mogą być przydatne m.in. dla firm, które dopiero planują wejście na rynek. Wyniki z badania marketingowego jedzenia pod względem preferencji mogą być jednak interpretowane dwojako, ponieważ konkurowanie na rynku pizzy to duże wyzwanie i będzie wymagało dobrze opracowanego planu.

 

Odkrycie rynkowych trendów

 

Kolejnym celem przeprowadzania badań marketingowych jedzenia jest wczesne zidentyfikowanie rynkowych trendów. W ostatnich latach zdecydowanie większą popularnością cieszą się produkty wegańskie oraz wegetariańskie, dlatego nawet wiele dużych sieci decyduje się na wprowadzenie również takich produktów do oferty.

 

Dzięki badaniom marketingowym jedzenia można sprawdzić dodatkowo, na jak dużą popularność tego typu dań można liczyć. Wczesne wykrycie rynkowych trendów pozwoli więc firmie na zyskanie rynkowej przewagi względem konkurentów, co również jest ważnym czynnikiem motywującym do ich przeprowadzania.

 

Sprawdzanie skuteczności reklam

 

Duże sieci gastronomiczne promują swoją działalność poprzez reklamy. W celu sprawdzenia ich skuteczności również przeprowadza się badania marketingowe, które można zrealizować np. za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl. Została ona stworzona przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® i liczba ankietowanych przekracza 100 tys. osób.

 

Osoby te zostały podzielone według szeregu różnych kryteriów, dlatego też firma zlecająca takie badanie może mieć pewność, że ankieta dotrze do reprezentatywnej grupy osób.

 

W ankiecie można sprawdzić skuteczność reklam pod kątem:

 • emocjonalnego oddziaływania na klientów,
 • zachęcania do zakupu,
 • budowania wizerunku marki oraz jej produktów.

 

To szereg naprawdę użytecznych informacji, dzięki którym można przygotować jeszcze lepszą kampanię i zwiększyć jej szanse na sukces.

 

Badania marketingowe jedzenia to jak widać absolutna podstawa dla przedsiębiorstw zarówno dopiero wchodzących na rynek, jak i już będących na nim dłużej.