Tag: system do obsługi CATI (2)

Badania telefoniczne

Technika CATI jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystywać w różnorodnych projektach badawczych. Od badań marketingowych po badania rynku pracy.

CATI umożliwia m.in.:

  • sprawdzenie opinii na temat wydarzeń,
  • określenie struktury gospodarstw domowych,
  • ustalenie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia,
  • zbadanie opinii klientów,
  • ustalenie wad i zalet planowanych do wprowadzenia na rynek produktów,
  • i wiele innych.

Oprócz oprogramowania, które Państwu oferujemy, możemy również wspomóc projekty naszych klientów własnym studiem CATI i pełną pomocą merytoryczną zespołu analityków.