Tag: badania marketingowe (6)

Tajemniczy klient

Badanie Mystery Shopping przyniesie korzyści Twojej firmie!
Profesjonalna obsługa klienta stanowi konieczny warunek sukcesu firmy działającej zwłaszcza w sektorze usługowym. W celu weryfikacji jej jakości, świetnie sprawdza się metoda badawcza Mystery Shopping.

 

Na czym polega badanie Mystery Client?
Tajemniczy klient jest osobą, która pojawia się w punkcie obsługi klienta danej placówki, a następnie dokonuje dokładnej obserwacji pracy personelu, a także ocenia takie kwestie jak czystość wnętrza, sposób ekspozycji towaru, czy też relacje interpersonalne na linii sprzedawca-klient.

 

Badanie Mystery Client przebiega wedle wcześniej ustalonego scenariusza, który uwzględnia między innymi poszczególne etapy jego realizacji, czas prowadzenia pojedynczego audytu, a także treść i kolejność zadawanych obsłudze sklepu pytań. W badaniach Mystery Shopping wykorzystywana jest także standaryzowana ankieta, która służy tajemniczemu klientowi do oceny poszczególnych elementów.

 

Sposób prowadzenia badania
Jeszcze do niedawna audytorzy zapisywali dane i wnioski z dokonywanych obserwacji wyłącznie w sposób tradycyjny, wykorzystując w tym celu papierową ankietę.

 

Obecnie istnieje już możliwość posiłkowania się tego typu sprzętem jak smartphony czy tablety, które służą do wypełniania formularzy online. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przebieg badania znacznie zyskuje na wiarygodności. Pracownikom obsługi danej placówki jest się dzięki temu trudniej zorientować, że ich praca podlega obserwacji przez audytora.

 

Firmy badawcze wykorzystują w trakcie badań metodą Mystery Client zaawansowany technologicznie CATI-system, który umożliwia przesyłanie do klienta sporządzonej dokumentacji z badania. Może ona przybierać różnorodną postać – tekstową, graficzną oraz audiowizualną. Jest to także sposób kontroli pracy audytorów, gdyż są oni zobligowani dostarczać administratorowi panelu CATI-System paragony z dokonanych zakupów.

 

Podgląd procesu badawczego
Używany w ramach badań metodą Mystery Shopping Cati-System, pozwala klientom na kontrolę przebiegu oraz stopnia realizacji badania, a także zapewnia dostęp do panelu statystyk oraz planowanego harmonogramu wizyt.


Menedżer może także przeglądać oceny udzielane poszczególnym placówkom w sieci, a w razie potrzeby dokonywać ich reklamacji. Raport z przeprowadzonych obserwacji stworzony z użyciem CATI-System, przyjmuje postać plików obsługiwanych przez aplikacje pakietu MS Office.

Jak dobiera się tajemniczych klientów do badań?

 

Aby przebieg badania mógł przebiegać w sposób całkowicie naturalny, należy dobierać w sposób przemyślany osoby audytorów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinny być więc weryfikowane ich predyspozycje osobowościowe, a po przeszkoleniu również wiedza z zakresu specyfiki konkretnego badania.

 

Istotną kwestię stanowi upodobnienie audytorów do typowego klienta określonej placówki. Rozważane są więc takie kwestie jak ubiór, płeć, wiek oraz osobowość tajemniczego klienta. Tym samym możliwe staje się uzyskiwanie wiarygodnych danych, gdyż pracownicy obsługi klienta nie są w stanie zorientować się, że są poddawani kontroli.

 

Na zakończenie:
Jeżeli zatem pragniesz uzyskać wiedzę na temat jakości obsługi klienta w Twojej firmie, wówczas warto abyś zdecydował się zamówić usługę badania Mystery Client. Dzięki wdrożeniu uzyskanych w toku badania rekomendacji, zyskasz znaczącą przewagę konkurencyjną.


Badania marketingowe - osiągaj korzyści w biznesie

Wyspecjalizowane badania

Badania marketingowe są jedną z bardziej profesjonalnych metod pozyskiwania informacji na temat sektora, w którym działa firma; informacji o klientach; opinii o produktach a także potencjalnych zagrożeniach dla kondycji i stabilności firmy. Profesjonalne badania:

 • marki,
 • opinii klientów i konsumentów,
 • badania produktów,
 • badania rynku;

umożliwiają skonfigurowanie planów biznesowych, osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także uzyskanie lepszych efektów sprzedażowych.

 

Badania marketingowe - dobre decyzje     

Badania marketingowe prowadzone przez odpowiednie firmy badawcze są realizowane w sposób kompleksowy. Należy pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badań w sektorze biznesowym należy posiadać odpowiednio dobranych respondentów. Aby:

 • móc zdiagnozować potrzeby konsumentów,
 • sprawdzić czy nowe koncepty produktów zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów,
 • zweryfikować reakcje na kampanie reklamowe i prowadzone akcje promocyjne,
 • przetestować funkcjonalność opakowań produktów,
 • sprawdzić poziom świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów,
 • zmierzyć obecność produktów (także w popularnych mediach społecznościowych);

zdecyduj się na wysokiej jakości ilościowe badania marketingowe. Respondenci dobierani pod kątem wielu istotnych czynników, determinujących postrzeganie marki, produktów i decyzje dotyczące zakupów, tj.:

 • zmienne społeczno-gospodarcze,
 • cechy demograficzne i psychograficzne,
 • preferowany styl życia,
 • sytuacja zdrowotna klienta,
 • doświadczenia zakupowe;

a następnie w trakcie dwustopniowej analizy danych weryfikowane są informacje dotyczące konkretnych produktów lub usług. Indywidualne pogłębione wywiady (IDI) w specjalnie przygotowanym do tego centrum badań opinii, to pierwszy etap cyklu badawczego. Umożliwia on wydobycie szczegółowych informacji od konkretnych grup respondentów. Na drugim etapie badań, w trakcie realizacji wywiadów fokusowych (FGI), badacze weryfikują wcześniej pozyskane informacje oraz uzyskują nowe dane, których nie dało się wydobyć w trakcie wywiadów indywidualnych.

 

Działania uzupełniające podczas badań marketingowych

Warto przytoczyć, iż dobrą praktyką w trakcie realizacji badań jakościowych jest przeprowadzenie dodatkowo badań typu CATI. Są to wywiady telefoniczne, podczas których gromadzi się dane o charakterze ilościowym. Ten zabieg umożliwia kwantyfikowanie wyników na ogólną populację badanych, podczas gdy badania jakościowe nie dają takich możliwości, jednak pozwalają wydobyć szczegółowe dane na temat badanych zjawisk. Łączenie dwóch typów badań dla sektora marketingowego to pełny rodzaj usług badawczych, jaki można zapewnić przedsiębiorcom.

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® i omów szczegóły oferty badań marketingowych.


Badania marketingowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja danych dotyczących danych marketingowych. Podstawowym powodem przeprowadzenia badań marketingowych jest chęć uzyskania informacji o zmianie zachowań konsumentów, zbadanie świadomości konsumentów, jak również kondycji marki w związku ze zmianą elementów składających się na działania marketingowe (produkt, cenę, reklamę).

 

Działania dla biznesu

 

Przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami na rynku. Czyli, potrzebują danych o zmianach w gustach i preferencjach klientów, o nowych produktach wprowadzanych na rynek, o cenach produktu u konkurenta, o bliskich substytutach produktu itp.

 

Aby przeprowadzić szczegółowe i efektywne badania marketingowe należy:

 

 1. Zdefiniować problem badawczy.
 2. Wybrać grupę docelową – kogo chcemy ująć w badaniach (konsumentów, klientów, czy może przyszłych potencjalnych odbiorców).
 3. Wybrać jakimi metodami posłużymy się w trakcie badań.
 4. Opracować plan badawczy.

 

Wszystkie te elementy zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, którego specjaliści od 16 lat prowadzą badania marketingowe dla różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: medycyny, FMCG, farmacji, transportu, sektora publicznego, bankowości.

 

Doświadczenie i oferta dla biznesu

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym narzędziom eksperci zrealizują szybkie badania marketingowe (ilościowe lub jakościowe) wraz z kompletnym raportem po ich przeprowadzeniu, w tematyce:

 

 • diagnozowania potrzeb oraz preferencji zakupowych konsumentów,
 • badań prototypów produktów,
 • badań nowych koncepcji reklamowych oraz opakowań produktów (story boardy oraz stilomatiki),
 • badań reakcji na różnorodne kampanie reklamowe wśród konsumentów,
 • badań świadomości istnienia marki oraz różnic na tle konkurencji,
 • ilościowych badań sensorycznych (Central Location Test)
 • badań pomiarowych dotyczących obecności produktów w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

 

Celem badań marketingowych jest pozyskanie opinii, które będą miały praktyczne zastosowanie w danym biznesie.

 

Doskonałe narzędzia

 

Specjalistyczne narzędzia i metody badawcze stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pozwolą na szybką realizację badań marketingowych, nawet o dużej skali. Dzięki współpracy z panelem konsumenckim Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 respondentów, a także możliwością tworzenia samodzielnych ankiet online na platformie SurvGo®, ze wsparciem ekspertów przedsiębiorca może szybko uzyskać rzetelne dane i realizować postawione wcześniej cele strategiczne firmy.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – skorzystaj ze sprawdzonych możliwości jakie dają badania marketingowe przeprowadzone przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 


 

biostat.com.pl – badania marketingowe, market research, badania produktowe, badania konceptów reklamowych, badania świadomości marki, badania segmentacyjne


Badania ankietowe. Skuteczne plany marketingowe

Czy twój biznes rozwija się tak szybko, jak tego chcesz? Potrzebujesz informacji, dotyczących odbioru wizerunku Twojej firmy lub rysu charakterologicznego swoich konsumentów? Badania ankietowe są idealnym rozwiązaniem dla specjalistów marketingu, którzy poszukują możliwości rozwiązania problemów z: dotarciem do nowych odbiorców, testowaniem produktów, sprawdzaniem reakcji na elastyczność cen, badaniem odbioru kampanii reklamowych oraz promocyjnych i wielu innych elementów strategii marketingowych marki.

 

Nie potrzebujesz drogiego PR-u i czasochłonnych konsultacji

 

Duże firmy i marki odnoszące sukcesy prowadzą regularne badania opinii, z którym mogą pozyskać cenne dane na temat odbioru swoich produktów i usług. Odczucia odbiorców są niejednokrotnie decydujące w zakresie zmian celów działań, jak również metod wykorzystywanych w strategiach marketingowych. Badania ankietowe umożliwiają zadawanie (w szybkim czasie) kilku/kilkunastu prostych, lecz znaczących pytań za pomocą różnych narzędzi, które trafią bezpośrednio do konsumentów.

 

Dane dotyczące konsumentów

 

Ważne aby przedsiębiorcy wiedzieli, co klienci czują, jakie mają opinie na temat produktu, usługi lub Customer Service. I im szybciej, jako przedsiębiorca zyskasz tego typu informacje, tym szybciej i wprowadzisz cenne zmiany.

 

Ankiety zadowolenia klienta można tworzyć za pomocą autorskiego systemu SurvGo™, gwarantującego wielomodułowy interface, za sprawą którego można wykreować specjalistyczne ankiety – zupełnie samodzielnie, co obniża koszty prowadzenia badań i strategii marketingowych.

 

Dzięki odpowiednim szablonom oraz operowaniu modułem tworzenia ankiet typu „drag and drop” –  „ przeciągnij i upuść” możesz stworzyć kwestionariusze ankiet w bardzo szybkim czasie i rozesłać je do odpowiednich grup odbiorców na różne sposoby.

 

Poprzez powiązanie z panelem Badanie-Opinii przedsiębiorcy mogą prowadzić badania na dużą skalę. Panel konsumencki Badanie-Opinii gromadzi ponad 100 000 respondentów.

 

Poza wspomnianymi zaletami przedsiębiorca może:

 • dodawać elementy graficzne lub dźwiękowe do ankiet,
 • podglądać przesyłane na bieżąco wyniki ankiet,
 • rejestrować statystyki przesyłane do autorskiego systemu,
 • prowadzić ankietyzację SMS,
 • przesyłać linki do ankietyzacji na stronach www oraz portalach społecznościowych,
 • nadzorować dostęp do ankiet za sprawą jednorazowych kodów dostępu,
 • przesyłać raporty badań w popularnych formatach.

 

Podstawowe zasady

 

Nie można realizować projektów biznesowych, których nie oczekują konsumenci. Sprawdź, w jaki sposób reagują klienci na nowe pomysły prototypów produktów i opakowań, a także reklam.

 

Zwrócenie się do potencjalnych klientów o informacje zwrotne na wczesnym etapie procesu projektowania nowych produktów i usług jest bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie informacji dla startupów, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach oraz stałych graczy rynkowych, którzy chcą pozyskać nowych klientów lub wejść na nowe rynki zbytu. Badania ankietowe pozwalają na obiektywne spojrzenie na nowe pomysły biznesowe.

 

Inne rodzaje badań dla biznesu

 

Poza badaniami realizowanymi przez system SurvGo™, przedsiębiorcy mogą skorzystać z doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w zakresie prowadzenia badań dla biznesu. Dobierz odpowiedni typ badań i narzędzi badawczych dla swoich celów marketingowych:

 

 • PAPI – ankietyzacja bezpośrednia ( papierowa). Podczas tego typu badań respondenci odpowiadają bezpośredni na pytania ankieterów oraz mogą sami wypisać odpowiedzi w kwestionariuszu.
 • CAWI – jest techniką angażującą respondentów do wypełniania kwestionariuszy ankiet w formie online. Jest to najlepsza forma badań dla dużych grup respondentów.
 • CAPI – są badaniami prowadzonymi w formie wywiadów w terenie, gdzie ankieterzy posługują się narzędziami do rejestracji wypowiedzi.
 • Badania panelowe - są prowadzą przez telefon badania telefoniczne w wygodnym studio badawczym. Wyniki zapisuje się w autorskim systemie  CATI-SYSTEM.
 • CATI  jest rozwiązaniem nowoczesnym stworzonym w związku z prężnym rozwojem systemów Internetowych. Poprzez nowoczesne systemy techniczne można uzyskać dane w szybki sposób od dużych grup odbiorców.

 

Zyskaj więcej dzięki badaniom ankietowym w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !

Kontakt: +48 32 42 21 707, +48 668 300 664


Cele przeprowadzania badań marketingowych jedzenia

Przedsiębiorstwa działające w branży gastronomicznej nie mogły w ostatnich latach narzekać na stagnację w tym sektorze. Sytuacja uległa jednak zmianie z powodu pandemii, dlatego też jeszcze ważniejsze stało się zwrócenie w stronę klientów i dopytanie ich o potrzeby. W tym celu wykonuje się badania marketingowe jedzenia, które dają odpowiedzi na szereg kluczowych pytań. Jakich dokładnie?

 

Poznanie preferencji klientów

 

Branżę gastronomiczną tworzą zarówno duże, międzynarodowe sieci, jak i małe podmioty o lokalnym zasięgu. Z badania marketingowego jedzenia przeprowadzonego dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wynika, że 65 proc. osób spożywających produkty typu fast food preferuje ofertę sieci międzynarodowych. Choć wskaźnik ten jest wysoki, to jest to spadek w porównaniu z danymi uzyskanymi jeszcze 3 lata temu - wówczas było to 72 proc.

 

Kolejną preferencją, którą także można poznać dzięki badaniu marketingowemu jedzenia jest to, po jakie rodzaje dań klienci sięgają najczęściej. Okazuje się, że w naszym kraju wciąż ogromną popularnością cieszy się pizza, na kolejnej pozycji uplasowały się natomiast hamburgery.

 

Takie informacje mogą być przydatne m.in. dla firm, które dopiero planują wejście na rynek. Wyniki z badania marketingowego jedzenia pod względem preferencji mogą być jednak interpretowane dwojako, ponieważ konkurowanie na rynku pizzy to duże wyzwanie i będzie wymagało dobrze opracowanego planu.

 

Odkrycie rynkowych trendów

 

Kolejnym celem przeprowadzania badań marketingowych jedzenia jest wczesne zidentyfikowanie rynkowych trendów. W ostatnich latach zdecydowanie większą popularnością cieszą się produkty wegańskie oraz wegetariańskie, dlatego nawet wiele dużych sieci decyduje się na wprowadzenie również takich produktów do oferty.

 

Dzięki badaniom marketingowym jedzenia można sprawdzić dodatkowo, na jak dużą popularność tego typu dań można liczyć. Wczesne wykrycie rynkowych trendów pozwoli więc firmie na zyskanie rynkowej przewagi względem konkurentów, co również jest ważnym czynnikiem motywującym do ich przeprowadzania.

 

Sprawdzanie skuteczności reklam

 

Duże sieci gastronomiczne promują swoją działalność poprzez reklamy. W celu sprawdzenia ich skuteczności również przeprowadza się badania marketingowe, które można zrealizować np. za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl. Została ona stworzona przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® i liczba ankietowanych przekracza 100 tys. osób.

 

Osoby te zostały podzielone według szeregu różnych kryteriów, dlatego też firma zlecająca takie badanie może mieć pewność, że ankieta dotrze do reprezentatywnej grupy osób.

 

W ankiecie można sprawdzić skuteczność reklam pod kątem:

 • emocjonalnego oddziaływania na klientów,
 • zachęcania do zakupu,
 • budowania wizerunku marki oraz jej produktów.

 

To szereg naprawdę użytecznych informacji, dzięki którym można przygotować jeszcze lepszą kampanię i zwiększyć jej szanse na sukces.

 

Badania marketingowe jedzenia to jak widać absolutna podstawa dla przedsiębiorstw zarówno dopiero wchodzących na rynek, jak i już będących na nim dłużej.


Badania marki dla zrozumienia swojej pozycji na rynku

Badania marki dla zrozumienia swojej pozycji na rynku

 

Badania marki to nieodłączny element strategii marketingowej każdej firmy, która chce zrozumieć swoją pozycję na rynku. W tym kontekście, badania te są kluczowe dla identyfikacji mocnych i słabych stron marki, zrozumienia oczekiwań klientów oraz monitorowania konkurencji.

 

Badania marki jako niezbędne narzędzie w twojej firmie

Badania marki dostarczają cennych informacji, które mogą pomóc firmie w zrozumieniu, jak jest postrzegana przez klientów i jakie są jej mocne i słabe strony. Te informacje mogą być wykorzystane do kształtowania strategii marketingowej, która będzie skierowana do odpowiedniej grupy docelowej i będzie odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania. Badania marki mogą wpłynąć na strategię marketingową na wiele sposobów. Po pierwsze, mogą pomóc firmie zrozumieć, jakie elementy jej marki są najbardziej atrakcyjne dla klientów. Po drugie, mogą pomóc zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Po trzecie, mogą dostarczyć informacji na temat konkurencji, co może pomóc firmie wyróżnić się na rynku. Bez tych badań, firma może nie być w stanie w pełni zrozumieć swoich klientów, konkurencji ani swojej własnej marki.

 

Rozumienie pozycji marki na rynku poprzez badania marki

Jak już wiemy badania marki, to proces zbierania i analizowania danych na temat marki. Mogą one obejmować różne aspekty, takie jak:

 • świadomość marki,
 • postrzeganie marki,
 • lojalność wobec marki,
 • pozycję w stosunku do konkurencji.

Badania marki mogą dostarczyć cennych informacji na temat pozycji marki na rynku. Na przykład mogą one pokazać, jak marka jest postrzegana w porównaniu do konkurencji, jakie są jej mocne i słabe strony, a także, jakie są preferencje i oczekiwania konsumentów. Warto zapamiętać, że badania marki to proces ciągły - rynek jest dynamiczny i ciągle się zmienia, dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać badania i dostosowywać strategię marki do zmieniających się warunków.

 

Przegląd usług badawczych Biostat®

Biostat® oferuje różnorodne usługi badawcze, które mogą pomóc firmom lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku. Te usługi obejmują:

 • badania rynkowe,
 • analizę danych,
 • badania konkurencji,
 • badania behawioralne i psychograficzne.

Usługi badawcze mogą dostarczyć firmom cennych informacji na temat ich pozycji na rynku. To niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która chce lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku. Dzięki nim, firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, dostosować swoje strategie marketingowe i w efekcie poprawić swoją pozycję na rynku.