Badania marketingowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja danych dotyczących danych marketingowych. Podstawowym powodem przeprowadzenia badań marketingowych jest chęć uzyskania informacji o zmianie zachowań konsumentów, zbadanie świadomości konsumentów, jak również kondycji marki w związku ze zmianą elementów składających się na działania marketingowe (produkt, cenę, reklamę).

 

Działania dla biznesu

 

Przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami na rynku. Czyli, potrzebują danych o zmianach w gustach i preferencjach klientów, o nowych produktach wprowadzanych na rynek, o cenach produktu u konkurenta, o bliskich substytutach produktu itp.

 

Aby przeprowadzić szczegółowe i efektywne badania marketingowe należy:

 

  1. Zdefiniować problem badawczy.
  2. Wybrać grupę docelową – kogo chcemy ująć w badaniach (konsumentów, klientów, czy może przyszłych potencjalnych odbiorców).
  3. Wybrać jakimi metodami posłużymy się w trakcie badań.
  4. Opracować plan badawczy.

 

Wszystkie te elementy zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, którego specjaliści od 16 lat prowadzą badania marketingowe dla różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: medycyny, FMCG, farmacji, transportu, sektora publicznego, bankowości.

 

Doświadczenie i oferta dla biznesu

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym narzędziom eksperci zrealizują szybkie badania marketingowe (ilościowe lub jakościowe) wraz z kompletnym raportem po ich przeprowadzeniu, w tematyce:

 

 

Celem badań marketingowych jest pozyskanie opinii, które będą miały praktyczne zastosowanie w danym biznesie.

 

Doskonałe narzędzia

 

Specjalistyczne narzędzia i metody badawcze stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pozwolą na szybką realizację badań marketingowych, nawet o dużej skali. Dzięki współpracy z panelem konsumenckim Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 respondentów, a także możliwością tworzenia samodzielnych ankiet online na platformie SurvGo®, ze wsparciem ekspertów przedsiębiorca może szybko uzyskać rzetelne dane i realizować postawione wcześniej cele strategiczne firmy.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – skorzystaj ze sprawdzonych możliwości jakie dają badania marketingowe przeprowadzone przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 


 

biostat.com.pl – badania marketingowe, market research, badania produktowe, badania konceptów reklamowych, badania świadomości marki, badania segmentacyjne

badania marketingowebadania jakościowebadanie rynkubadania rynkowe