Tag: badania jakościowe (2)

Tajemniczy klient

Badanie Mystery Shopping przyniesie korzyści Twojej firmie!
Profesjonalna obsługa klienta stanowi konieczny warunek sukcesu firmy działającej zwłaszcza w sektorze usługowym. W celu weryfikacji jej jakości, świetnie sprawdza się metoda badawcza Mystery Shopping.

 

Na czym polega badanie Mystery Client?
Tajemniczy klient jest osobą, która pojawia się w punkcie obsługi klienta danej placówki, a następnie dokonuje dokładnej obserwacji pracy personelu, a także ocenia takie kwestie jak czystość wnętrza, sposób ekspozycji towaru, czy też relacje interpersonalne na linii sprzedawca-klient.

 

Badanie Mystery Client przebiega wedle wcześniej ustalonego scenariusza, który uwzględnia między innymi poszczególne etapy jego realizacji, czas prowadzenia pojedynczego audytu, a także treść i kolejność zadawanych obsłudze sklepu pytań. W badaniach Mystery Shopping wykorzystywana jest także standaryzowana ankieta, która służy tajemniczemu klientowi do oceny poszczególnych elementów.

 

Sposób prowadzenia badania
Jeszcze do niedawna audytorzy zapisywali dane i wnioski z dokonywanych obserwacji wyłącznie w sposób tradycyjny, wykorzystując w tym celu papierową ankietę.

 

Obecnie istnieje już możliwość posiłkowania się tego typu sprzętem jak smartphony czy tablety, które służą do wypełniania formularzy online. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przebieg badania znacznie zyskuje na wiarygodności. Pracownikom obsługi danej placówki jest się dzięki temu trudniej zorientować, że ich praca podlega obserwacji przez audytora.

 

Firmy badawcze wykorzystują w trakcie badań metodą Mystery Client zaawansowany technologicznie CATI-system, który umożliwia przesyłanie do klienta sporządzonej dokumentacji z badania. Może ona przybierać różnorodną postać – tekstową, graficzną oraz audiowizualną. Jest to także sposób kontroli pracy audytorów, gdyż są oni zobligowani dostarczać administratorowi panelu CATI-System paragony z dokonanych zakupów.

 

Podgląd procesu badawczego
Używany w ramach badań metodą Mystery Shopping Cati-System, pozwala klientom na kontrolę przebiegu oraz stopnia realizacji badania, a także zapewnia dostęp do panelu statystyk oraz planowanego harmonogramu wizyt.


Menedżer może także przeglądać oceny udzielane poszczególnym placówkom w sieci, a w razie potrzeby dokonywać ich reklamacji. Raport z przeprowadzonych obserwacji stworzony z użyciem CATI-System, przyjmuje postać plików obsługiwanych przez aplikacje pakietu MS Office.

Jak dobiera się tajemniczych klientów do badań?

 

Aby przebieg badania mógł przebiegać w sposób całkowicie naturalny, należy dobierać w sposób przemyślany osoby audytorów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinny być więc weryfikowane ich predyspozycje osobowościowe, a po przeszkoleniu również wiedza z zakresu specyfiki konkretnego badania.

 

Istotną kwestię stanowi upodobnienie audytorów do typowego klienta określonej placówki. Rozważane są więc takie kwestie jak ubiór, płeć, wiek oraz osobowość tajemniczego klienta. Tym samym możliwe staje się uzyskiwanie wiarygodnych danych, gdyż pracownicy obsługi klienta nie są w stanie zorientować się, że są poddawani kontroli.

 

Na zakończenie:
Jeżeli zatem pragniesz uzyskać wiedzę na temat jakości obsługi klienta w Twojej firmie, wówczas warto abyś zdecydował się zamówić usługę badania Mystery Client. Dzięki wdrożeniu uzyskanych w toku badania rekomendacji, zyskasz znaczącą przewagę konkurencyjną.


Badania marketingowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, analiza i interpretacja danych dotyczących danych marketingowych. Podstawowym powodem przeprowadzenia badań marketingowych jest chęć uzyskania informacji o zmianie zachowań konsumentów, zbadanie świadomości konsumentów, jak również kondycji marki w związku ze zmianą elementów składających się na działania marketingowe (produkt, cenę, reklamę).

 

Działania dla biznesu

 

Przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami na rynku. Czyli, potrzebują danych o zmianach w gustach i preferencjach klientów, o nowych produktach wprowadzanych na rynek, o cenach produktu u konkurenta, o bliskich substytutach produktu itp.

 

Aby przeprowadzić szczegółowe i efektywne badania marketingowe należy:

 

 1. Zdefiniować problem badawczy.
 2. Wybrać grupę docelową – kogo chcemy ująć w badaniach (konsumentów, klientów, czy może przyszłych potencjalnych odbiorców).
 3. Wybrać jakimi metodami posłużymy się w trakcie badań.
 4. Opracować plan badawczy.

 

Wszystkie te elementy zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, którego specjaliści od 16 lat prowadzą badania marketingowe dla różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: medycyny, FMCG, farmacji, transportu, sektora publicznego, bankowości.

 

Doświadczenie i oferta dla biznesu

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym narzędziom eksperci zrealizują szybkie badania marketingowe (ilościowe lub jakościowe) wraz z kompletnym raportem po ich przeprowadzeniu, w tematyce:

 

 • diagnozowania potrzeb oraz preferencji zakupowych konsumentów,
 • badań prototypów produktów,
 • badań nowych koncepcji reklamowych oraz opakowań produktów (story boardy oraz stilomatiki),
 • badań reakcji na różnorodne kampanie reklamowe wśród konsumentów,
 • badań świadomości istnienia marki oraz różnic na tle konkurencji,
 • ilościowych badań sensorycznych (Central Location Test)
 • badań pomiarowych dotyczących obecności produktów w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

 

Celem badań marketingowych jest pozyskanie opinii, które będą miały praktyczne zastosowanie w danym biznesie.

 

Doskonałe narzędzia

 

Specjalistyczne narzędzia i metody badawcze stosowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pozwolą na szybką realizację badań marketingowych, nawet o dużej skali. Dzięki współpracy z panelem konsumenckim Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 respondentów, a także możliwością tworzenia samodzielnych ankiet online na platformie SurvGo®, ze wsparciem ekspertów przedsiębiorca może szybko uzyskać rzetelne dane i realizować postawione wcześniej cele strategiczne firmy.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – skorzystaj ze sprawdzonych możliwości jakie dają badania marketingowe przeprowadzone przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 


 

biostat.com.pl – badania marketingowe, market research, badania produktowe, badania konceptów reklamowych, badania świadomości marki, badania segmentacyjne