Tag: narzędzia badawcze (2)

Mocne i słabe strony metody CATI

Mocne i słabe strony metody CATI

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiedniej metody, wpływa na powodzenie projektu. Dzięki specyficznym cechom metody można w łatwy sposób trafić do osób, do których dedykowane jest badanie. Jedną z technik wspierających usprawnienie realizacji wywiadu jest CATI, czyli wywiady telefoniczne przeprowadzane z wspomaganiem komputerowym.

 

Zalety wywiadów telefonicznych

Przywołana metoda przyczynia się do wyeliminowania takich błędów, jak:

 • zakończenie badania bez odpowiedzi na wszystkie pytania - system uniemożliwia ankieterowi przejście do kolejnego pytania, jeśli nie zastała udzielona odpowiedz na bieżące zapytanie,
 • udzielanie lakonicznych odpowiedzi - ankieter może poprosić badanego o rozwinięcie i wyjaśnienie udzielanych odpowiedzi,
 • niezrozumienie przez badanego pytania i udzielenie tym samym niepowiązanych z zapytaniem odpowiedzi.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzania ankiet metodą CATI

Metoda wywiadów telefonicznych realizowanych drogą telefoniczną umożliwia zminimalizowanie czasu potrzebnego na przebadanie próby badawczej. Ponadto badacz zyskuje możliwość:

 • odsłuchania zrealizowanych wywiadów, gdyż rozmowy są nagrywane,
 • korzystania z czytelnych i kompletnych danych,
 • wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, a tym samym ich szybkiego przeanalizowania,
 • skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu badawczego.

Co więcej oprogramowanie umożliwia losowy lub celowy dobór próby badawczej, jest intuicyjny, a przy tym daje szansę na zawarcie w ankiecie pytań zamkniętych, otwartych czy odpowiedzi skalowanych.

 

Badania telefoniczne nie eliminują efektu ankietera

Przygotowując się do realizacji badania, należy zwrócić uwagę nie tylko na właściwe znaczenie pytań oraz logiczność i spójność ankiety. Ważną kwestią jest także zatrudnienie kompetentnych ankieterów, którzy w sposób profesjonalny będą realizować wywiad. W głównej mierze chodzi o wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Zjawisko to polega na wpływaniu na odpowiedzi badanego (nawet w sposób nieświadomy). Ankieter może wpływać na odpowiedzi ankietowany poprzez:

 • ton swojego głosu,
 • sugerujące objaśnianie pytań,
 • wyrażanie swojej dezaprobaty dla odpowiedzi ankietowanego, np. poprzez specyficzne akcentowanie stawianych pytań.

Warto jednak zauważyć, że metoda CATI ogranicza możliwość zaistnienia efektu ankietera poprzez wyeliminowanie czynników związanych z ubiorem ankietera czy z jego mimiką i gestykulacją.


Badania ankietowe. Skuteczne plany marketingowe

Czy twój biznes rozwija się tak szybko, jak tego chcesz? Potrzebujesz informacji, dotyczących odbioru wizerunku Twojej firmy lub rysu charakterologicznego swoich konsumentów? Badania ankietowe są idealnym rozwiązaniem dla specjalistów marketingu, którzy poszukują możliwości rozwiązania problemów z: dotarciem do nowych odbiorców, testowaniem produktów, sprawdzaniem reakcji na elastyczność cen, badaniem odbioru kampanii reklamowych oraz promocyjnych i wielu innych elementów strategii marketingowych marki.

 

Nie potrzebujesz drogiego PR-u i czasochłonnych konsultacji

 

Duże firmy i marki odnoszące sukcesy prowadzą regularne badania opinii, z którym mogą pozyskać cenne dane na temat odbioru swoich produktów i usług. Odczucia odbiorców są niejednokrotnie decydujące w zakresie zmian celów działań, jak również metod wykorzystywanych w strategiach marketingowych. Badania ankietowe umożliwiają zadawanie (w szybkim czasie) kilku/kilkunastu prostych, lecz znaczących pytań za pomocą różnych narzędzi, które trafią bezpośrednio do konsumentów.

 

Dane dotyczące konsumentów

 

Ważne aby przedsiębiorcy wiedzieli, co klienci czują, jakie mają opinie na temat produktu, usługi lub Customer Service. I im szybciej, jako przedsiębiorca zyskasz tego typu informacje, tym szybciej i wprowadzisz cenne zmiany.

 

Ankiety zadowolenia klienta można tworzyć za pomocą autorskiego systemu SurvGo™, gwarantującego wielomodułowy interface, za sprawą którego można wykreować specjalistyczne ankiety – zupełnie samodzielnie, co obniża koszty prowadzenia badań i strategii marketingowych.

 

Dzięki odpowiednim szablonom oraz operowaniu modułem tworzenia ankiet typu „drag and drop” –  „ przeciągnij i upuść” możesz stworzyć kwestionariusze ankiet w bardzo szybkim czasie i rozesłać je do odpowiednich grup odbiorców na różne sposoby.

 

Poprzez powiązanie z panelem Badanie-Opinii przedsiębiorcy mogą prowadzić badania na dużą skalę. Panel konsumencki Badanie-Opinii gromadzi ponad 100 000 respondentów.

 

Poza wspomnianymi zaletami przedsiębiorca może:

 • dodawać elementy graficzne lub dźwiękowe do ankiet,
 • podglądać przesyłane na bieżąco wyniki ankiet,
 • rejestrować statystyki przesyłane do autorskiego systemu,
 • prowadzić ankietyzację SMS,
 • przesyłać linki do ankietyzacji na stronach www oraz portalach społecznościowych,
 • nadzorować dostęp do ankiet za sprawą jednorazowych kodów dostępu,
 • przesyłać raporty badań w popularnych formatach.

 

Podstawowe zasady

 

Nie można realizować projektów biznesowych, których nie oczekują konsumenci. Sprawdź, w jaki sposób reagują klienci na nowe pomysły prototypów produktów i opakowań, a także reklam.

 

Zwrócenie się do potencjalnych klientów o informacje zwrotne na wczesnym etapie procesu projektowania nowych produktów i usług jest bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie informacji dla startupów, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach oraz stałych graczy rynkowych, którzy chcą pozyskać nowych klientów lub wejść na nowe rynki zbytu. Badania ankietowe pozwalają na obiektywne spojrzenie na nowe pomysły biznesowe.

 

Inne rodzaje badań dla biznesu

 

Poza badaniami realizowanymi przez system SurvGo™, przedsiębiorcy mogą skorzystać z doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w zakresie prowadzenia badań dla biznesu. Dobierz odpowiedni typ badań i narzędzi badawczych dla swoich celów marketingowych:

 

 • PAPI – ankietyzacja bezpośrednia ( papierowa). Podczas tego typu badań respondenci odpowiadają bezpośredni na pytania ankieterów oraz mogą sami wypisać odpowiedzi w kwestionariuszu.
 • CAWI – jest techniką angażującą respondentów do wypełniania kwestionariuszy ankiet w formie online. Jest to najlepsza forma badań dla dużych grup respondentów.
 • CAPI – są badaniami prowadzonymi w formie wywiadów w terenie, gdzie ankieterzy posługują się narzędziami do rejestracji wypowiedzi.
 • Badania panelowe - są prowadzą przez telefon badania telefoniczne w wygodnym studio badawczym. Wyniki zapisuje się w autorskim systemie  CATI-SYSTEM.
 • CATI  jest rozwiązaniem nowoczesnym stworzonym w związku z prężnym rozwojem systemów Internetowych. Poprzez nowoczesne systemy techniczne można uzyskać dane w szybki sposób od dużych grup odbiorców.

 

Zyskaj więcej dzięki badaniom ankietowym w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !

Kontakt: +48 32 42 21 707, +48 668 300 664