4 błędy popełniane podczas segmentacji rynku

To dzięki dobrze przeprowadzonej segmentacji rynku firma może wyjść naprzeciw potrzebom swoich konsumentów i tym samym zyskać przewagę konkurencyjną. Niestety podczas tego zadania można popełnić wiele błędów i tym samym osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego. Jakie są najczęstsze pomyłki przy dokonywaniu segmentacji rynku?

 

Błąd 1: Zbyt szerokie zdefiniowanie rynku

 

Jednym z głównych błędów popełnianych przez firmy podczas dokonywania segmentacji rynku jest założenie, że dany produkt będzie kierowany do zbyt wielu, często wykluczających się segmentów. Niestety współcześnie żadnej produkt ani usługa nie mogą być dedykowane wszystkim, nigdy bowiem nie spełnią unikalnych oczekiwań każdej z grup.

Dokonanie zbyt szerokiej segmentacji rynku może doprowadzić również do tego, że przedsiębiorstwo nie będzie trafiało do grupy klientów gwarantującej największy zysk. Problematyczne będą też komunikaty marketingowe, które mogą nie współgrać lub wręcz kolidować z wizerunkiem przedsiębiorstwa.

 

Błąd 2: Poleganie na „starych segmentach”

 

W ostatnich latach w większości branż zaszły kolosalne zmiany. W związku z tym poleganie na danych, które były prawdziwe w przeszłości, obecnie jest w większości przypadków przepisem na rynkową porażkę.

Właśnie z tego powodu działania z zakresu segmentacji rynku powinno się okresowo powtarzać, aby móc reagować na zachodzące zmiany i szybko dostosowywać strategie do zmieniających się realiów.

Zaleca się więc, aby takiego audytu dokonywać średnio raz w roku i sprawdzać, czy dane wciąż są miarodajne.

 

Błąd 3: Mylenie segmentacji rynku z personalizacją

 

Segmentacja rynku oraz personalizacja produktów są ze sobą nieodłącznie związane, choć wcale nie są one równoznaczne. Segmentacja jest bowiem formą analizy i ma na celu lepsze zrozumienie grupy docelowej. Personalizacja natomiast to sposób w jaki firma komunikuje się z klientami i obejmuje ona choćby targetowane e-maile. Nie można więc ich ze sobą mylić i przede wszystkim trzeba zadbać o ich prawidłową kolejność, czyli zaczynać od segmentacji rynku, a dopiero potem przechodzić do działań z zakresu personalizacji.

 

Błąd 4: Brak czasu jako punktu odniesienia

 

Segmentacja rynku to nie tylko takie informacje jak przedział wiekowy konsumentów czy bardziej kompleksowe jak zainteresowania. To również konieczność wzięcia pod uwagę czasu, trzeba bowiem pamiętać, że zachowania konsumentów zmieniają się wraz z jego upływem, zwłaszcza na etapie podejmowania procesu decyzyjnego. Niezbędne jest więc zrozumienie, jak poszczególne segmenty rynku przeobrażają się na tej linii czasu, co pozwala lepiej przewidywać te kroki i tym samym kreować efektywniejsze przekazy marketingowe odpowiadające na bieżące potrzeby konsumentów.

 

Jeśli chcą Państwo lepiej poznać swoją grupę docelową, jej preferencje i oczekiwania, najlepszym sposobem na to jest zbadanie jej poprzez ankietę online. Można zrobić to za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowanych jest ponad 150 tys. respondentów podzielonych ze względu na szereg różnych kryteriów, od wieku, przez sytuację zawodową, aż po zainteresowania i styl życia.