Czy można przeprowadzić badania rynku online?

Badania rynku powinny być przez firmy okresowo powtarzane, bowiem to dzięki nim można wychwycić branżowe trendy oraz szybciej zareagować na rosnącą w siłę konkurencję. Dodatkowo można je przeprowadzić online i to naprawdę niskim kosztem, co jest szansą dla wielu mniejszych przedsiębiorstw.

 

Kto powinien przeprowadzać badania rynku?

 

Wydawać by się mogło, że badania rynku przeznaczone są przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. Okazuje się jednak, że mogą przeprowadzać je również mniejsze podmioty i to także te, które dopiero planują rozpocząć działalność lub wejść do danego segmentu.

Badania rynku powinno się też okresowo powtarzać i to również wtedy, gdy firma już od dłuższego czasu działa w danej branży. Wynika to z faktu, że rynki – zwłaszcza obecnie – ulegają ciągłym zmianom, dlatego też w celu wcześniejszego wychwycenia tych zmian trzeba uważnie je monitorować.

 

Badania rynku przez Internet

 

Dzięki powstaniu metod takich jak CAWI, czyli ankiet wspieranych elektronicznie, badania rynku można realizować również online. Jest to możliwe także dlatego, że coraz większa grupa osób dysponuje dostępem do Internetu, co jest szansą uzyskania informacji od różnorodnych segmentów klientów.

Platformą, dzięki której można przeprowadzić takie badanie rynku jest Badanie-Opinii.pl. Co istotne, zarejestrowanych jest na niej około 150 tys. respondentów podzielonych ze względu na szereg kryteriów, które pozwalają precyzyjniej wskazać, do kogo mają być skierowane kwestionariusze.

O jakich etapach trzeba pamiętać podczas przeprowadzania badania rynku przez Internet?

Oczywiście na każdym etapie można skorzystać również z pomocy ekspertów. Taką pomoc proponują specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy mogą zrealizować również bardziej kompleksowe badanie rynku posiłkując się również innymi metodami.

 

Koszt badań rynku przez Internet

 

Jedną z największych zalet badań rynku realizowanych przez Internet jest to, że ich koszt realizacji jest stosunkowo niski (cena za jedną ankietę rozpoczyna się od zaledwie kilku złotych). Właśnie dlatego z możliwości tej tak chętnie korzystają mniejsze przedsiębiorstwa z ograniczonymi budżetami, które również chciałyby tego typu dane wykorzystać do swojej działalności biznesowej.

Sprawne przeprowadzenie badań rynku online jest jak widać obecnie nie tylko możliwe, ale również bardziej dostępne, aniżeli jeszcze kilkanaście lat temu. Jeśli i Państwo chcą skorzystać z takiej możliwości zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® oraz platformą Badanie-Opinii.pl.