Na co warto zwrócić uwagę przygotowując ankietę online?

Ankieta online jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod badawczych. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością ze względu na powszechność Internetu. Takie ankiety możemy wykonywać wszędzie, jeśli mamy dostęp do urządzenia połączonego z siecią komórkową, bądź Wi-Fi (może to być smartphone, tablet, komputer, czy laptop). Ze względu na duże możliwości ankieta online cieszy się tak dużym zainteresowaniem, ale warto się zastanowić, na co warto zwrócić uwagę chcąc przeprowadzić efektywną ankietę online.

 

Warto zastosować odpowiedni język dla wybranej grupy respondentów w ankiecie online

Układając pytania i przygotowując kwestionariusz do badania ankietowego warto zwrócić uwagę na język, który zastosujemy. Ważne jest to, aby pytania zostały sformułowane tak szczegółowo, jak jest to konieczne przy przeprowadzaniu skutecznych ankiet. Należy stosować język i terminologię zrozumiałą dla naszych respondentów, zachowując możliwie największą prostotę języka i stosując krótkie zdania, a także unikając technicznego żargonu. Warto jednak pamiętać, aby nie upraszczać pytań do tego stopnia, w którym zmieni się znaczenie zadawanego pytania

 

Na początku ankiety online zamieść łatwe pytania

Ułatwiaj respondentowi udział w ankiecie online, zadając łatwe pytania na początku kwestionariusza, a następnie przechodząc do bardziej złożonych lub skłaniających do refleksji elementów, gdy jest już zaangażowany w ten proces. Jest to szczególnie cenne, jeśli w ankiecie musisz uwzględnić potencjalnie wrażliwe tematy. Nigdy nie zadawaj drażliwych pytań na początku kwestionariusza, wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą one nieskuteczne. Twój respondent prawdopodobnie stanie się także bardziej podatny na zmęczenie i rozproszenie uwagi pod koniec wypełnianej ankiety, więc użyj swoich najbardziej złożonych lub kontrowersyjnych pytań w środku ankiety online, a nie zostawiaj ich do końca.

 

Pytania tak/nie w ankietach online

Pytania tak/nie dostarczają mniej szczegółowych danych, niż skala odpowiedzi lub wielokrotny wybór, ponieważ dają tylko jedną z dwóch możliwych odpowiedzi. Wiele pytań typu "tak/nie" może zostać poprawionych poprzez dodanie zwrotów takich jak "ile", "jak często" lub "jak prawdopodobnie". Dokonaj tej zmiany, gdy tylko jest to możliwe, i dołącz skalę odpowiedzi dla bogatszych danych.

 

Ostrożnie stosuj nie do końca sprecyzowane skale w pytaniach

Niewyważona skala odpowiedzi może prowadzić respondenta w ten sam sposób, w jaki może prowadzić źle sformułowane pytanie. Na przykład, jeśli poprosiłeś osobę wypełniającą ankietę  o ocenę produktu lub usługi i podałeś skalę, która obejmuje "słabe", "zadowalające", "dobre" i "doskonałe", może on zostać przesunięty na "doskonały" koniec skali, ponieważ dostępnych jest więcej pozytywnych opcji. Upewnij się, że twoja skala odpowiedzi ma ostateczny, neutralny punkt środkowy (dążąc do nieparzystej liczby możliwych odpowiedzi) i że obejmuje cały zakres możliwych reakcji na pytanie.

Przeprowadzając ankietę online warto zwrócić uwagę na aspekty przedstawione w tym artykule. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć różnego rodzaju nieścisłości oraz zdobyć przydatne informacje. Na podstawie rzetelnych odpowiedzi będziemy mogli wyciągnąć prawidłowe wnioski dotyczące badanego zjawiska, a to ułatwi nam podejmowanie decyzji w przyszłości.