Tag: market research (2)

Badania marketingowe - osiągaj korzyści w biznesie

Wyspecjalizowane badania

Badania marketingowe są jedną z bardziej profesjonalnych metod pozyskiwania informacji na temat sektora, w którym działa firma; informacji o klientach; opinii o produktach a także potencjalnych zagrożeniach dla kondycji i stabilności firmy. Profesjonalne badania:

 • marki,
 • opinii klientów i konsumentów,
 • badania produktów,
 • badania rynku;

umożliwiają skonfigurowanie planów biznesowych, osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także uzyskanie lepszych efektów sprzedażowych.

 

Badania marketingowe - dobre decyzje     

Badania marketingowe prowadzone przez odpowiednie firmy badawcze są realizowane w sposób kompleksowy. Należy pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badań w sektorze biznesowym należy posiadać odpowiednio dobranych respondentów. Aby:

 • móc zdiagnozować potrzeby konsumentów,
 • sprawdzić czy nowe koncepty produktów zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów,
 • zweryfikować reakcje na kampanie reklamowe i prowadzone akcje promocyjne,
 • przetestować funkcjonalność opakowań produktów,
 • sprawdzić poziom świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów,
 • zmierzyć obecność produktów (także w popularnych mediach społecznościowych);

zdecyduj się na wysokiej jakości ilościowe badania marketingowe. Respondenci dobierani pod kątem wielu istotnych czynników, determinujących postrzeganie marki, produktów i decyzje dotyczące zakupów, tj.:

 • zmienne społeczno-gospodarcze,
 • cechy demograficzne i psychograficzne,
 • preferowany styl życia,
 • sytuacja zdrowotna klienta,
 • doświadczenia zakupowe;

a następnie w trakcie dwustopniowej analizy danych weryfikowane są informacje dotyczące konkretnych produktów lub usług. Indywidualne pogłębione wywiady (IDI) w specjalnie przygotowanym do tego centrum badań opinii, to pierwszy etap cyklu badawczego. Umożliwia on wydobycie szczegółowych informacji od konkretnych grup respondentów. Na drugim etapie badań, w trakcie realizacji wywiadów fokusowych (FGI), badacze weryfikują wcześniej pozyskane informacje oraz uzyskują nowe dane, których nie dało się wydobyć w trakcie wywiadów indywidualnych.

 

Działania uzupełniające podczas badań marketingowych

Warto przytoczyć, iż dobrą praktyką w trakcie realizacji badań jakościowych jest przeprowadzenie dodatkowo badań typu CATI. Są to wywiady telefoniczne, podczas których gromadzi się dane o charakterze ilościowym. Ten zabieg umożliwia kwantyfikowanie wyników na ogólną populację badanych, podczas gdy badania jakościowe nie dają takich możliwości, jednak pozwalają wydobyć szczegółowe dane na temat badanych zjawisk. Łączenie dwóch typów badań dla sektora marketingowego to pełny rodzaj usług badawczych, jaki można zapewnić przedsiębiorcom.

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® i omów szczegóły oferty badań marketingowych.


Cele przeprowadzania badań marketingowych jedzenia

Przedsiębiorstwa działające w branży gastronomicznej nie mogły w ostatnich latach narzekać na stagnację w tym sektorze. Sytuacja uległa jednak zmianie z powodu pandemii, dlatego też jeszcze ważniejsze stało się zwrócenie w stronę klientów i dopytanie ich o potrzeby. W tym celu wykonuje się badania marketingowe jedzenia, które dają odpowiedzi na szereg kluczowych pytań. Jakich dokładnie?

 

Poznanie preferencji klientów

 

Branżę gastronomiczną tworzą zarówno duże, międzynarodowe sieci, jak i małe podmioty o lokalnym zasięgu. Z badania marketingowego jedzenia przeprowadzonego dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wynika, że 65 proc. osób spożywających produkty typu fast food preferuje ofertę sieci międzynarodowych. Choć wskaźnik ten jest wysoki, to jest to spadek w porównaniu z danymi uzyskanymi jeszcze 3 lata temu - wówczas było to 72 proc.

 

Kolejną preferencją, którą także można poznać dzięki badaniu marketingowemu jedzenia jest to, po jakie rodzaje dań klienci sięgają najczęściej. Okazuje się, że w naszym kraju wciąż ogromną popularnością cieszy się pizza, na kolejnej pozycji uplasowały się natomiast hamburgery.

 

Takie informacje mogą być przydatne m.in. dla firm, które dopiero planują wejście na rynek. Wyniki z badania marketingowego jedzenia pod względem preferencji mogą być jednak interpretowane dwojako, ponieważ konkurowanie na rynku pizzy to duże wyzwanie i będzie wymagało dobrze opracowanego planu.

 

Odkrycie rynkowych trendów

 

Kolejnym celem przeprowadzania badań marketingowych jedzenia jest wczesne zidentyfikowanie rynkowych trendów. W ostatnich latach zdecydowanie większą popularnością cieszą się produkty wegańskie oraz wegetariańskie, dlatego nawet wiele dużych sieci decyduje się na wprowadzenie również takich produktów do oferty.

 

Dzięki badaniom marketingowym jedzenia można sprawdzić dodatkowo, na jak dużą popularność tego typu dań można liczyć. Wczesne wykrycie rynkowych trendów pozwoli więc firmie na zyskanie rynkowej przewagi względem konkurentów, co również jest ważnym czynnikiem motywującym do ich przeprowadzania.

 

Sprawdzanie skuteczności reklam

 

Duże sieci gastronomiczne promują swoją działalność poprzez reklamy. W celu sprawdzenia ich skuteczności również przeprowadza się badania marketingowe, które można zrealizować np. za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl. Została ona stworzona przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® i liczba ankietowanych przekracza 100 tys. osób.

 

Osoby te zostały podzielone według szeregu różnych kryteriów, dlatego też firma zlecająca takie badanie może mieć pewność, że ankieta dotrze do reprezentatywnej grupy osób.

 

W ankiecie można sprawdzić skuteczność reklam pod kątem:

 • emocjonalnego oddziaływania na klientów,
 • zachęcania do zakupu,
 • budowania wizerunku marki oraz jej produktów.

 

To szereg naprawdę użytecznych informacji, dzięki którym można przygotować jeszcze lepszą kampanię i zwiększyć jej szanse na sukces.

 

Badania marketingowe jedzenia to jak widać absolutna podstawa dla przedsiębiorstw zarówno dopiero wchodzących na rynek, jak i już będących na nim dłużej.