Jak wykonać segmentację rynku do badań marketingowych?

Badania pozwalają na uzyskanie miarodajnych wyników tylko wtedy, gdy są kierowane do odpowiedniej grupy osób. Umożliwia to segmentacja rynku, której celem jest dowiedzenie się, kim dokładnie jest klient przedsiębiorstwa i jakie są jego potrzeby. Czemu jeszcze służy segmentacja rynku i w oparciu o jakie kryteria się ją wykonuje?

 

Główne kryteria segmentacji rynku

 

Najważniejsze kryteria w oparciu o które dokonuje się segmentacji rynku to czynniki:

 

Znaczenie podstawowej segmentacji do przeprowadzania badań

 

Podstawowa segmentacja rynku ze względu na najprostsze kryteria takie jak geografia i demografia są niezbędne, aby badanie zostało skierowane do odpowiednich osób. Pozwoli to na uzyskanie bardziej specyficznych informacji dotyczących m.in. zwyczajów zakupowych. Dane na ten temat przydadzą się natomiast do budowania strategii marketingowej oraz opracowywania efektywnych planów sprzedażowych.

Informacje te można uzyskać dzięki badaniom marketingowym przeprowadzanym poprzez platformę Badanie Opinii. Została ona opracowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które zadbało, by ankietowani wykonujący badania byli podzieleni ze względu na szereg istotnych kryteriów. Pozwala to kierować ankiety do odpowiednich grup, a tym samym uzyskiwać zleceniodawcom miarodajne wyniki.

 

Zwiększanie efektywności komunikacji marketingowej

 

Celem segmentacji rynku jest takie podzielenie grup klientów, aby dla każdej z nich przygotowywać odpowiednią, efektywną komunikację. Dlaczego ma to znaczenie? Przede wszystkim dobrze targetowane działania przynoszą znacznie lepszy efekt w postaci zwiększenia wyników sprzedaży. Pozwalają także na zmniejszenie kosztu jednostkowego prowadzonych działań, co jest istotnym celem dla dobrze zarządzającego budżetem reklamowym przedsiębiorstwa.

Segmentacja rynku umożliwia też przedsiębiorstwu na znalezienie niszy oraz na jej bardziej efektywne zagospodarowanie. Często za takimi działaniami podąża konkurencja, jednak wypracowanie w niszy odpowiedniej pozycji sprawia, że rywalom może zająć wiele miesięcy, zanim osiągnie podobne efekty sprzedaży.

Bez poprawnie wykonanej segmentacji rynku nie może obyć się żadna firma, jeśli zależy jej na wypracowaniu silnej pozycji rynkowej. W uzyskaniu dodatkowych informacji o klientach z pewnością pomogą ankiety internetowe przeprowadzane poprzez platformę Badanie Opinii, które można opracowywać z pomocą ekspertów i przeprowadzać na próbce wybranej spośród ponad 150 tys. ankietowanych.