O czym należy pamiętać tworząc badanie CAWI?

Badania CAWI są jedną z najpopularniejszych metod badawczych ze względu na dużą liczbę zalet. Dane można zebrać już w kilka godzin, ale żeby były poprawne należy pamiętać o kilku bardzo ważnych wskazówkach. Zastosowanie się do nich sprawi, że osoba przeprowadzająca ankietę online uzyska oczekiwane informacje z badań.

 

Pytaj tylko o jedną rzecz w każdym pytaniu ankietowym

Zauważ, że podczas trwania badań CAWI respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. Połączenie kilku zapytań w jednym pytaniu może być niejasne dla osoby wypełniającej ankietę internetową. W takim przypadku respondent nie ma możliwości zapytania ankietera o to, jak ma odpowiedzieć na zadane pytanie. Niestety w takiej sytuacji istnieje kilka bardzo prawdopodobnych rozwiązań, które zastosuje respondent. Osoba wypełniająca badanie może opuścić wypełniane badanie online, bądź też może zaznaczyć losową odpowiedź, która nie będzie rzetelna z jego własnym doświadczeniem. Niestety osoba przeprowadzająca ankietę uzyska niepoprawne informacje, co może negatywnie wpłynąć na dalsze decyzje. Dlatego pamiętaj, aby tworząc ankietę CAWI formułować pytania jasno i nie umieszczać kilku zapytań w jednym pytaniu.

 

Bądź precyzyjny w badaniu CAWI

Tak, jak zostało wspomniane w tym typie badań respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z ankieterem. Pamiętaj, więc o tworzeniu precyzyjnych pytań, w których nie umieścisz naprowadzających sformułowań. Zastosowanie takich fraz sprawi, że respondent odpowiadając na pytanie będzie brał pod uwagę przedstawione przez Ciebie sformułowanie. Mogą być one interpretowane na wiele sposobów, szczególnie te, w których jest zawartych zbyt wiele opinii w pytaniu. Zmniejsz szanse na błędną interpretację poprzez jasne zdefiniowanie terminów używanych w pytaniach i odpowiedziach, a nawet poprzez podanie dodatkowego kontekstu, jeśli to konieczne. Unikaj używania słów, które są obciążające lub emocjonalne.  Tworząc pytania pamiętaj o pisaniu ich w neutralny sposób, który nie będzie wpływał na zaznaczane odpowiedzi przez osoby wypełniające badanie CAWI.

 

Badanie CAWI powinno być zwięzłe

Im dłuższe pytanie, tym większe ryzyko, że respondent źle je zinterpretuje lub przerwie czytanie w połowie. Oczywiście, nie powinieneś pomijać niezbędnych informacji lub wyjaśnień, jeśli są one potrzebne. Ale warto oddzielić wyjaśnienie od właściwego pytania, aby informacje były bardziej przejrzyste. Formułując pytania w badaniu CAWI zwróć także uwagę na czas. Sprawdź, ile czasu respondent potrzebuje na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Na początku ankiety online umieść informację o przewidywanym czasie trwania badania, aby osoba chcącą wziąć udział w nim wiedziała, czy zdąży je wypełnić. Dzięki temu ograniczysz ilość niedokończonych ankiet oraz uzyskasz pełniejsze informacje zwrotne.

Jeśli pomimo podanych wskazówek nie wiesz, jak skonstruować badanie CAWI nie przejmuj się. Istnieje wiele firm zajmujących się przeprowadzaniem różnego rodzaju badań rynku, jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Wykwalifikowana kadra przygotuje każdy etap badania za Ciebie, a po zakończonej ankiecie otrzymasz pełne raporty, które będą kluczowe w dalszych działaniach. Zajmują się tworzeniem pytań, formułowaniem kwestionariusza, znalezieniem grupy docelowej, a także analizą statystyczną zebranych wyników. Warto, więc wziąć pod uwagę dostępne możliwości, aby zaoszczędzić czas i zyskać precyzyjne analizy danych.