Zalety ankiet online z wykorzystaniem pytań w skali Likerta

Ankiety online są najpopularniejszą metodą badawczą w obecnych czasach. Dzięki skorzystaniu z tego kanału komunikacji można w szybki oraz prosty sposób zdobyć wiele cennych informacji na temat respondentów. Jednak warto wiedzieć, że w tych ankietach można zastosować pytania z użyciem skali Likerta, jakie są tego korzyści?

Łatwa interpretacja danych

Jedną z największych zalet przeprowadzanych ankiet internetowych z wykorzystaniem pytań w skali Likerta jest to, że interpretacja danych jest niezwykle łatwa, gdy używasz tego typu pytań w ankiecie online. Korzystając w badaniu z pytań wykorzystujących skalę mamy podobne odpowiedzi do wszystkich pytań, które są zadane. To osoba przeprowadzająca ankietę internetową wybiera, czy decyduje się na skalę pięciopunktową, czy też siedmiopunktową, w zależności od potrzeb. Dzięki temu może stworzyć takie badanie ankietowe, które będzie adekwatne do wymagań osoby zbierającej informacje zwrotne.

Brak binarności pytań w skali

Pytania zadane za pomocą skali nie są binarne, tak jak w przypadku pytań typu "Tak" lub "Nie". Skala daje szereg przedziałów jak liczby od 1 do 5 lub przedział od "niski" do "wysoki", czy też od "bardzo zadowolony" do "niezadowolony". Dzięki temu osoby przeprowadzające ankiety online mogą bardzo dogłębnie zweryfikować nastawienie respondentów do poruszanego w badaniu tematu. Respondent może chcieć powiedzieć, że jego doświadczenie było bardzo negatywne, ale jeśli jedyną opcją będzie "negatywne", nie będziesz w stanie zrozumieć poziomu jego niezadowolenia. Skala daje możliwość wyboru odpowiedzi także skrajnie negatywnych. Dzięki temu poznamy bardziej dogłębnie opinie respondentów na dany temat.

Łatwe gromadzenie danych

Dla właścicieli przedsiębiorstw wyniki z ankiety online, w której zostały umieszczone pytania w skali, są łatwe do zebrania. Każdy respondent ma kilka odpowiedzi, z których może wybrać odpowiedź, co ujednolica gromadzone dane.  W przypadku pytań otwartych udzielane odpowiedzi mogą się znacząco różnić i nie dotyczyć badanego tematu. Dzięki pytaniom w skali mamy pewność, że respondent zaznaczy odpowiedź, która będzie adekwatna do badanego tematu. Takie ankiety internetowe są lepsze dla respondentów, gdyż są mniej czasochłonne.

Umożliwienie udzielania neutralnych odpowiedzi

Ankiety online  zawierające pytania w skali Likerta, przyczyniają się do tego, że respondenci nie są zmuszani do udzielania binarnych odpowiedzi. Dzięki temu mogą być neutralni, zaznaczając środkową odpowiedź. Jest to niezwykle korzystne w szczególności w przypadku niewygodnych pytań, gdyż nie każdy respondent musi chcieć udzielić odpowiedzi. Poprzez zastosowanie tych pytań zmniejszy się ilość niedokończonych badań ankietowych. Dzięki temu osoba przeprowadzająca badanie zdobędzie szerszą wiedzę na badany temat, co pozwali wyciągnąć lepsze wnioski do dalszych działań i podjąć słuszne decyzje.

Ankiety online w skali Likerta są łatwe w tworzeniu i mogą być przeprowadzane na wszystkich nośnikach komunikacji, co ułatwia ich dystrybucję. SurvGo™, czyli narzędzie do przeprowadzania badań internetowych umożliwia stworzenie tych pytań w bardzo szybki, a co najważniejsze w prosty sposób. Warto, więc przeprowadzić taką ankietę już dziś.