Jak tworzyć skuteczne ankiety online?

Każdy z nas może się zdecydować na przeprowadzenie ankiety online. Takie badanie można zrealizować samemu za pomocą programów, jak SurvGo™. Warto zapoznać się z najlepszymi praktykami tworzenia efektywnych ankiet online.

 

Skup się na jednym celu

Jeśli Twoje cele związane z wysłaniem ankiety online są zbyt ogólne, bądź jest ich zbyt dużo  to możesz spodziewać się, że ankieta będzie niepoprawna i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Nie ma możliwości, abyś w jednej ankiecie internetowej umieścił wiele celów, nie dezorientując przy tym swoich respondentów. Jeśli wysyłasz ankietę do klienta, który właśnie dokonał u Ciebie zakupu, lepiej jest zapytać o jego doświadczenia związane z zakupem, niż o doświadczenia związane z użytkowaniem Twojej strony internetowej.

 

Zadawaj proste i jasne pytania

Pamiętaj, aby we wprowadzeniu do ankiety online wytłumaczyć, jak odpowiedzieć na każdy rodzaj pytania, który został umieszczony w badaniu. Korzystając z narzędzi do przeprowadzania ankiet internetowych, jak SurvGo™ mamy dostęp do różnym form pytań, jak pytania otwarte, zamknięte jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, pytania z sumą punktów do przydzielenia, pytania NPS, czy też pytania zawierające plik multimedialny. Formułuj pytania poprzez skorzystanie z prostych słów, a co więcej unikanie żargonu, slangów lub specyficznych dla branży terminów, których respondenci mogą nie rozumieć. Zredaguj pytanie w taki sposób, aby było ono łatwe do zrozumienia przy pierwszym przeczytaniu go.

 

Krótkie ankiety online

Bardzo ważne jest tworzenie krótkich, zwięzłych ankiet internetowych. Respondenci nie będą chcieli wypełniać ankiety online, która posiada kilkadziesiąt pytań. Dlatego już na początku badania poinformuj respondentów o przewidywanym czasie trwania ankiety online, aby każdy wiedział, czy zdąży ją wypełnić. Pamiętaj, że każde dodatkowe pytanie, które zadasz w badaniu, będzie miało wpływ na odsetek odpowiedzi. Ludzie są bardziej skłonni do wypełniania tych ankiet online, które zajmują mało czasu.

 

Używaj pytań otwartych w oszczędny sposób

Pytania otwarte to świetny sposób, aby dać respondentowi możliwość podzielenia się tym, co ma na myśli. Jeśli jednak pytanie otwarte może być zadane w formie konkretnego pytania, zrób to. Dlaczego? Ponieważ klienci niekoniecznie są dobrze zaznajomieni z pisaniem i mogą napisać coś, co będzie trudne do zrozumienia, bądź nie będzie odnosiło się do zadanego pytania.

 

Używaj obrazów i filmów

Są sytuacje, kiedy powinieneś użyć obrazów lub filmów, aby wesprzeć swoje zapytanie, tak aby było ono jasne dla respondenta. Upewnij się, że narzędzie ankietowe jest w stanie obsługiwać obrazy lub filmy bez wpływu na doświadczenie respondentów. To świetny sposób, aby uzyskać więcej informacji od klientów, nie zabierając im zbyt wiele czasu.

 

Przetestuj swoją ankietę online

Kiedy już opracujesz ankietę, wyślij ją do różnych interesariuszy. Poproś ich o sprawdzenie, czy nie pojawiły się jakieś błędy. Zwróć uwagę na obszary, które mogą wymagać poprawy, nie tylko pod względem pytania, ale także konstrukcji, umiejscowienia, logiki warunkowej i innych. Znalezienie błędów po wysłaniu do klientów będzie kłopotliwe. Na podstawie informacji zwrotnych, możesz edytować ankietę i upewnić się, że przejdzie ona przez kolejne testy.

Dzięki przedstawionym wskazówkom już wiesz, jak stworzyć skuteczną ankietę online. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas warto skorzystać z narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™.